Preview Mode Links will not work in preview mode

OlympiaCast


Aug 16, 2018

Millaista reittiä Mika Lehtimäki on Huippu-urheiluyksikön johtajaksi kulkenut? Mitä tähänastinen työura on opettanut vaativaa pestiä varten? Entä millaisin toimenpitein Huippu-urheiluyksikkö suomalaisen urheilumenestyksen kohentamiseen pyrkii?

Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan OlympiaCastin avausjaksossa.